Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pod przewodnictwem posłanki Urszuli Pasławskiej przesłała propozycje kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2023 rok. - Rabunkowa gospodarka rybacka obniża potencjał turystyczny i hamuje rozwój gospodarczy naszego regionu - mówi Urszula Pasławska....
    Staram się od dłuższego czasu naświetlać sytuację w naszym regionie i szerzej: w całej Unii Europejskiej czytelnikom z innych kontynentów. Tym razem podjąłem taką próbę w kontekście naszego kraju i jego północno-wschodnich sąsiadów oraz wojny Rosji w Europie...
  Bardzo często policjanci zatrzymują do kontroli drogowej osoby, które kierują pojazdami mechanicznymi pomimo ciążącego na nich wyroku sądu o zakazie prowadzenia pojazdów. Warto pamiętać, że złamanie zakazu zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.       W...
           Unia Europejska definiuje dezinformację jako „weryfikowalne fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje tworzone, prezentowane i rozpowszechniane dla korzyści ekonomicznych lub w celu celowego oszukania opinii publicznej”. UE uznaje, że zakrojone na szeroką skalę kampanie dezinformacyjne stanowią poważne wyzwanie...
        Burmistrz Korsz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i  gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Terenowej w Urzędzie Miejskim w Korszach. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 15.00. Link do ogłoszenia Tutaj red.  
32-letni mężczyzna w przeciągu kilku godzin został dwukrotnie zatrzymany do kontroli drogowej. Mężczyzna po raz kolejny kierował pojazdem nie mając w ogóle prawo jazdy. Tłumaczył, że bardzo chciałby zapisać się na kurs, ale zawsze mu nie po drodze. Wkrótce...
Postanowiłem zapoznać zagranicznych czytelników z sytuacją na wschodzie Europy. Oto ta próba.        Groźba wojny zapoczątkowanej przez nowe wcielenie imperialnej Rosji wisi od jakiegoś czasu nad ziemiami położonymi na wschód od mojej ojczyzny. Tutaj pokój wygląda na naprawdę...
Poszukiwana 42-latka trafiła w ręce policjantów podczas interwencji przeprowadzonej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Mieszkanka gminy Korsze trafiła już do aresztu śledczego.       We piątek (11.02.2022) kwadrans przed godz. 15:00 kętrzyńscy policjanci zostali powiadomieni przez zaniepokojonego...
     W piątek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Korszach, zwołana w celu złożenia ślubowania przez Jana Adamowicza wybranego w przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 30 stycznia 2022r. na stanowisko Burmistrza Korsz. Na sesję zaproszeni zostali radni Rady...

Wiadomości

Translate »