RYSZARD OSTROWSKI JUŻ NIE RZĄDZI W KORSZACH!

0
Od 7 czerwca 2021r. gminą Korsze rządzi Wiesław Prusik - zastępca burmistrza/ fot. Urząd Miejski w Korszach/Archiwum

    Jak na statkach czy w samolotach najważniejszy jest kapitan, tak w jednostkach samorządu terytorialnego najważniejszy jest wójt, burmistrz, prezydent. To on, mimo, że jest organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, jest szefem podległego mu urzędu i tak naprawdę kreuje wizerunek miasta czy gminy, wskazuje kierunki rozwoju, zarządza jst.

W końcu to wójta, burmistrza czy prezydenta w wyborach bezpośrednich wybierają mieszkańcy udzielając mu w ten sposób mandatu zaufania i powierzając wspólnotę, w której mieszkają, w jego ręce.

Piastujący nieprzerwanie od grudnia 2006 roku funkcję Burmistrza Korsz Ryszard Ostrowski od kilku miesięcy (do chwili obecnej) przebywa na zwolnieniu lekarskim (wyjątkiem był urlop
w sierpniu).

Z dniem 7 czerwca 2021r. kompetencje i zadania burmistrza Korsz przejął Wiesław Prusik – zastępca burmistrza. O tym fakcie poinformował 23 czerwca 2021r. wojewodę warmińsko-mazurskiego przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach poinformował wojewodę warmińsko-mazurskiego, że kompetencje i zadania burmistrza Korsz przejął jego zastępca (kliknij, aby powiększyć)/ pismo przesłane do redakcji przez wojewodę warmińsko-mazurskiego

 

Potwierdzeniem oddania władzy przez Ostrowskiego są wydane zarządzenia, w których zwiększył kompetencje zarówno swojego zastępcy jak również sekretarza.

         Rozczarowania nie kryją mieszkańcy gminy Korsze, którzy twierdzą, że informacja o tym, że teraz gminą będzie rządził zastępca burmistrza, powinna pojawić się na stronie internetowej urzędu i na tablicach ogłoszeń. Niektórzy z nich uważają natomiast, że gminą powinien rządzić burmistrz, a nie jego zastępca, „bo oni przecież wybierali burmistrza, a nie zastępcę”.

Ustawodawca przewidział taką sytuację i w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w art. 28g wskazuje przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wybranego wójta, burmistrza, prezydenta. Wówczas, zgodnie z ustawą, jego obowiązki przejmuje zastępca,
a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.

red.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here