GMINA KORSZE ZŁOŻYŁA WNIOSKI DO “POLSKIEGO ŁADU”

0
Gminy potrzebują środków finansowych na lokalne inwestycje infrastrukturalne i muszą sięgać po każde możliwe pieniądze, szczególnie tam, gdzie nie ma wkładu własnego lub jest minimalny/ fot. Urząd Miejski w Korszach/ Archiwum

        Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że gmina Korsze nie pozyskała ani złotówki na inwestycje w Warnikajmach, Łankiejmach i Garbnie (link do artykułu Tutaj) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożone wnioski nie uzyskały akceptacji instytucji oceniających. Inne gminy z powiatu kętrzyńskiego potrafiły stanąć na wysokości zadania i pozyskały, jakże potrzebne, bezzwrotne wsparcie na lokalne inwestycje.

Z końcem lipca br. minął termin na składanie wniosków przez samorządy z przeznaczeniem na inwestycje w ramach kolejnego programu rządowego – „Polski Ład”. Tym razem państwo polskie sfinansuje 80-95% wartości inwestycji.
Z informacji przesłanych nam przez Urząd Miejski w Korszach wynika, że gmina Korsze złożyła 3 wnioski do tego programu.

Jak informuje Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Miejskiego w Korszach, „ pierwszy (wniosek-red.) na kwotę 2 000 000 złotych (z 10 % udziałem własnym w kwocie 200 000,00 zł) dotyczący adaptacji budynków gospodarczych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie
w miejscowości Glitajny i Głowbity w gminie Korsze. Inwestycja będzie polegała na przebudowie budynków gospodarczych na świetlice wiejskie mające spełniać funkcje obiektów ogólnodostępnych dla społeczności wiejskiej oraz turystów – w których prowadzone będą zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowe.

Drugi wniosek opiewa na 5 500 000 złotych (z 5 % udziałem własnym w kwocie:275 000,00 zł)
i dotyczy przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Korsze. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowie drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mbw miejscowości Korsze ulicy M. C. Skłodowskiej oraz przebudowie drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia.

Trzeci wniosek opiewa na kwotę 3 500 000 zł (z 5 % udziałem własnym w kwocie:175 000,00 zł)
i dotyczy budowy i modernizacji infrastruktury sanitarnej w Gminie Korsze. Inwestycja będzie polegała na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warnikajmy
z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Równina Dolna i na wykonaniu modernizacji wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Garbno w gminie Korsze”.

        Wnioski zostały złożone. I bardzo dobrze. Jednak nie chodzi o to, aby wnioski tylko składać, ale żeby były tak napisane, by pieniądze pozyskać. Tym bardziej, że programy rządowe albo finansują zadania w 100%, albo wymagają niewielkiego wkładu własnego i nie są bardzo skomplikowane.

W jednym z pism skierowanych do Ryszarda Ostrowskiego – Burmistrza Korsz, pytaliśmy o to, czy funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Korszach komórka lub osoba zajmująca się pisaniem projektów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

red.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here