GMINA KORSZE NIE POZYSKAŁA ANI ZŁOTÓWKI !

0
Gmina Korsze nie pozyskała pieniędzy na wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy ościenne potrafiły napisać wnioski, dzięki którym będą mogły wykonać dodatkowe inwestycje / fot. archiwum

        Na początku stycznia tego roku ruszył nabór wniosków o wsparcie dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki
w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł, które można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich
i wiele innych.

W czerwcu został podany wykaz gmin, które otrzymały pieniądze. Niestety, gminy Korsze w tym wykazie nie ma. Z pieniędzy, tak potrzebnych samorządowi, cieszą się mieszkańcy gminy Kętrzyn, gminy Barciany i gminy Reszel. Gmina Kętrzyn otrzymała 2 miliony 200 tysięcy złotych, gmina Barciany – 1 milion 800 tysięcy złotych, a gmina Reszel 720 tysięcy złotych. Gmina Korsze nie otrzymała ani złotówki.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Korszach złożyli 3 wnioski na łączną kwotę 5 milionów złotych na inwestycje w Warnikajmach, Łankiejmach
i Garbnie, ale żaden z wniosków nie uzyskał akceptacji.

Zwróciliśmy się do Burmistrza Korsz z prostymi pytaniami w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Zapytaliśmy między innymi o to, ile wniosków zostało złożonych przez gminę Korsze, jakich inwestycji dotyczyły i na jaką kwotę opiewał każdy z nich ? Jeśli gmina Korsze nie otrzymała finansowania, jaka instytucja wydała taką decyzję? Czy była to negatywna opinia Oddziału terenowego KOWR, negatywna ocena wojewody, negatywna opinia Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego przy Prezesie Rady Ministrów, a może inna przyczyna? Jaki referat w Urzędzie Miejskim w Korszach odpowiedzialny był za składanie ww. wniosków? Czy jest w Urzędzie Miejskim w Korszach komórka organizacyjna lub osoba zajmująca się pisaniem projektów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych?

Zamiast odpowiedzi, otrzymaliśmy pismo podpisane przez Łukasza Wiśniewskiego, Sekretarza gminy działającego z upoważnienia Burmistrza Korsz, w którym subiektywnie uznał, iż nasze pytania mogą stanowić nadużycie prawa do informacji publicznej i zakwalifikował je (te pytania) jako pismo petenta do organu administracji publicznej, które wówczas musi spełniać wymogi zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na zapytania prasowe czytamy m.in.: „(…) po analizie przedmiotowych pism stwierdzam, że w sprawie występuje wysokie prawdopodobieństwo sytuacji nadużycia prawa do informacji publicznej ze strony wnioskodawcy lub też konieczności wydania decyzji administracyjnej (…)”

W naszej ocenie to próba mająca na celu przeciągnąć w czasie ewentualną odpowiedź na pytania o prawie miesiąc, zniechęcić nas do zadawania pytań, a może ostatecznie nawet nie udzielić odpowiedzi.

     Ukrywanie informacji przed mieszkańcami gminy Korsze nie zmienia faktu, że gmina nie pozyskała z tego programu żadnych pieniędzy na tak ważne inwestycje. Gminy ościenne potrafiły, a gmina Korsze nie dała rady. Zachodzi zatem pytanie, czy złożone wnioski były aż tak słabe, że nie uzyskały akceptacji instytucji oceniających? Jeśli nie napisano prostych wniosków i nie uzyskano wsparcia stanowiącego ok. 10% gminnego budżetu, to czy istnieje realna szansa na pozyskanie pieniędzy wówczas, gdy trzeba będzie złożyć wnioski bardziej skomplikowane i posiadać wkład własny? Czy funkcjonowanie gminy ma polegać na braniu kredytów, które będą spłacane przez kolejne pokolenia mieszkańców gminy Korsze?
Jedno jest pewne. Za funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Korszach odpowiada Ryszard Ostrowski – Burmistrz Korsz.

Redakcja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here