MOBILNOŚĆ, PROTEKCJONIZM, PRZEPŁYW USŁUG – UNIJNE WYZWANIA GOSPODARKI UE 2021

0

Ilustracja do tekstu/ pixabay.com

   Podczas ostatniej sesji europarlamentu w Brukseli jednym z najbardziej znaczących sprawozdań był raport o „Skutkach przepisów Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przypływu pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność pracowników jako narzędzie dopasowania do potrzeb rynku pracy i umiejętności”.

Przepływ pracowników – fundament UE, ale w teorii

Banałem już jest stwierdzenie, że swobodny przepływ pracowników to jeden z fundamentów Unii Europejskiej od jej zarania. Co więcej: jest on wprost zapisany w Traktacie stanowiącym UE (art. 45). Warto powiedzieć o liczbach, bo one zobrazują skalę zagadnienia w wymiarze europejskim. Na koniec roku 2019 w UE-28 (jeszcze z Wielką Brytanią) było blisko 18 milionów „mobilnych” obywateli z innych krajów członkowskich. Ponad 70% z nich – 13 milionów – to osoby w wieku produkcyjnym. 51% z nich to kobiety, co oddawało proporcję płci w UE. W skali wszystkich zatrudnionych w Europie było to zaledwie 4,3%, a więc mniej więcej co 25 pracownik w krajach UE był „mobilny”. Charakterystyczne, że spora część z nich to osoby z wyższym wykształceniem: w 2019 roku była to już 1/3. To świadczy o tendencji wzrostowej, bo dekadę wcześniej, w 2008 roku, w tej grupie ludzie z wyższym wykształceniem stanowili 25 %. Ciekawe, że z drugiej strony tylko jedna piąta pracowników mobilnych pracuje w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Z kolei identyczna grupa, czyli 20 %, pracuje w zawodach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji.

Według polskich danych (Główny Urząd Statystyczny) w 2015 roku liczba naszych rodaków przebywających czasowo w innym państwie UE była szacowana na ponad 2 miliony osób. W samej Wielkiej Brytanii miało to być 650 tysięcy. Tu dwie korekty: po pierwsze według oficjalnych szacunków brytyjskich liczba Polaków w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wynosiła jednak więcej: niespełna milion sto tysięcy (według nieoficjalnych danych: 1,5 miliona), a ponadto w roku następnym Londyn oficjalnie pożegnał się z Unią, więc Polaków tam mieszkających należy nie liczyć już do statystyk demograficznych UE.

Charakterystyczne, że obywatele pięciu państw: Polski, Włoch, Portugalii, Rumunii i Bułgarii stanowili połowę wszystkich mobilnych obywateli z krajów UE.

Niestety, poprzednia kadencja Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana Claude’a Junckera (2014-2019) nie przyspieszyła realnego rozwoju jednolitego rynku usług. Wciąż pozostaje on dość słabo zintegrowany i absolutnie nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców, w tym polskich przedsiębiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here