NIK O USŁUGACH PUBLICZNYCH DLA OBYWATELI Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY EPUAP

0

Budynek NIK/źródło: www.nik.gov.pl

Rośnie liczba osób zainteresowanych e-usługami udostępnianymi przez administrację publiczną. Widząc tę tendencję Minister Cyfryzacji w latach 2016-2020 podejmował odpowiednie kroki w celu zwiększenia liczby dostępnych usług. Zapewnił też realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem Profilu Zaufanego  oraz platformy ePUAP – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która umożliwia komunikację między obywatelami a administracją. NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości w zarządzaniu przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki systemami ePUAP i PZ – głównie przy obliczaniu dostępności. Z kolei w urzędach miast i gmin nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niepełnej informacji o e-usługach i trudności w ich znajdowaniu na stronach internetowych. Ponadto, w większości tych urzędów nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłości pracy urzędów.

       Wystąpienie pandemii COVID-19 i wprowadzenie szeregu ograniczeń w funkcjonowaniu państwa spowodowało, że w wielu przypadkach cyfrowy kontakt z administracją publiczną był jedynym możliwym. Spowodowało to znaczący wzrost liczby spraw załatwianych z wykorzystaniem ePUAP oraz PZ. Rosnące zainteresowanie e-usługami wpływa na coraz większe obciążenie platformy ePUAP. Dotychczas występowały wielokrotnie sytuacje, gdy była ona mało stabilna lub czasowo niedostępna. Zapewnienie nieprzerwanego i sprawnego działania e-usług jest więc kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej oraz państwa polskiego w przestrzeni cyfrowej. Dla obywateli ważne jest udostępnienie przez państwo jak największej liczby usług elektronicznych obejmujących najbardziej istotne sprawy przez nich załatwiane.

Liczba e-usług zrealizowanych poprzez ePUAP w latach 2016-2020 (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Podczas kontroli dot. świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, przeprowadzonej w 2015 r. (Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego) NIK ustaliła m.in., że  wykorzystanie e-usług było niewielkie, a zdarzało się, że niektóre nie były wykorzystywane w ogóle. Część interesantów preferowała osobiste załatwianie spraw w urzędzie. Kontrolowani jako bariery wskazywali m.in. konieczność dostarczenia do urzędów niektórych dokumentów w postaci papierowej, co powodowało, że niektórych spraw nie można załatwić w formie e-usługi, tj. bez wizyty w urzędzie. Do korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw w urzędach nie zachęcały też stwierdzone wówczas problemy związane z dostępem do e-usług zamieszczonych na ePUAP. Inne kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa informacji w urzędach (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here