CZY RYSZARDOWI OSTROWSKIEMU POZOSTAŁA JUŻ TYLKO TRZECIA KOPERTA?

2

Czy Ryszard Ostrowski (na zdjęciu) w sprawie połączenia spółek komunalnych, używając piłkarskiego języka,  “zakiwał się”? / fot. Archiwum

Obserwując poczynania Burmistrza Korsz przypomina mi się dowcip, który jest ponadczasowy.

Burmistrz obejmując urząd, otrzymuje od poprzednika trzy koperty, z pouczeniem:
Gdy przyjdzie kryzys otwórz pierwszą kopertę.
Nowy Burmistrz podjął pracę, jednak mimo energicznych starań nadszedł moment kryzysu. 
Pomny pouczenia otworzył kopertę numer 1.Znalazł tam instrukcję:
– Zwalaj wszystko na poprzednika, to pomoże.
Zrobił jak kazali i jakiś czas było spokojnie. Po jakimś czasie pojawił się jednak kolejny kryzys, 
a wtedy zalecano: Otwórz kopertę numer 2.
Znalazł tam kolejną instrukcję:
– Opracuj program reorganizacji, czy też jakichś reform.
Zrobił tak jak mu radził poprzednik i uzyskał potrzebny oddech. Do czasu. 
Gdy kolejny kryzys stał się nie do wytrzymania, zgodnie z radami nasz Burmistrz otworzył 
kopertę numer 3. Była tam kolejna instrukcja:
Przygotuj trzy koperty dla następcy i szykuj się do odejścia. 

Ryszard Ostrowski myślał, myślał i wymyślił. Postanowił połączyć dwie spółki komunalne.
Pierwsza z nich to „Korpec” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zajmująca się produkcją
i przesyłem energii cieplnej, handlem węglem, usługami w
zakresie wykonawstwa i remontów instalacji cieplnych, wodnych i drobnych prac budowlanych. W 2019 roku, na podstawie zawartej
z Gminą umowy, spółka zajmowała się też zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi Gminy.

Druga spółka – „Wikom”Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o., której przedmiotem działalności gospodarczej są usługi komunalne na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Korsze. Podstawową działalnością spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, oczyszczania ulic
i chodników, opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz pokrewnych usług komunalnych.

Jak wynika z raportu o stanie Gminy Korsze, za 2019 r. Spółka „Korpec” osiągnęła przychody ogółem w wysokości 3 015 377,40 zł, koszty wyniosły zaś 2 868 392,31 zł, a więc spółka zakończyła rok ubiegły „na plusie”. „Wikom”osiągnął przychody w wysokości 3 890 697,70 zł, koszty wyniosły 4 017 166,76 zł. Tym samym „Wikom” zakończył rok 2019 „na minusie” (spółka generuje straty od 2016 roku).
Nie jest też tajemnicą, że w 2019r. zatrudniony został w spółce „Wikom”- Wodociągi
i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. Andrzej Wankiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach (oświadczenie majątkowe Andrzeja Wankiewicza)

     Tymczasem korszeńscy radni tydzień przed sesją, w materiałach sesyjnych, otrzymali projekt uchwały, w której forsuje się połączenie spółek poprzez przejęcie spółki wykazującej zyski („Korpec”) przez spółkę przynoszącą straty („Wikom”). Przy czym nie otrzymali żadnych analiz tej decyzji.

O zajęcie stanowiska w sprawie połączenia zwróciliśmy się do spółek. Do czasu publikacji odpowiedziała jedynie spółka „Korpec”. Oto treść odpowiedzi:

„Dzień dobry. W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że Zarząd spółki "Korpec" 
nie posiada oficjalnych informacji o sposobie połączenia spółek gminnych. 
Doniesienia medialne, czy projekty uchwał nie będą komentowane przez Zarząd spółki "Korpec".”

Chcieliśmy również poprosić radnych Rady Miejskiej w Korszach o zajęcie stanowiska
w sprawie, ale do czasu publikacji nie uzyskaliśmy z Biura Obsługi Rady adresów e-mail do nich.

    W dniu dzisiejszym (dzień przed sesją) radni otrzymali kolejny projekt uchwały, z której wynika, że tym razem to “Korpec” ma przejąć “WiKOM”. Dodatkowo otrzymali analizę sporządzoną przez doradcę podatkowego, która powstała już pod koniec sierpnia, gdzie to “Wikom” miał przejąć “Korpec”! Czy zatem analiza przedstawiona radnym jest aktualna?

W tym miejscu warto może wspomnieć, że w obowiązującym stanie prawnym zadłużenie spółek komunalnych nie wpływa na wyliczenie wskaźnika zadłużenia gminy. Częstą zatem praktyką jest przerzucanie kosztów funkcjonowania gminy na spółki komunalne. Jest to więc doskonały sposób na wykazanie mniejszego zadłużenia jst i tym samym wykreowania lepszego wskaźnika finansowego.

Nasuwa się zatem pytanie, czy konsolidacja spółek komunalnych w tej chwili jest konieczna?
A może jest to „ucieczka do przodu” Ryszarda Ostrowskiego w związku z sytuacją finansową gminy?

Jedno jest pewne. Ryszard Ostrowski otworzył właśnie drugą kopertę. Pozostała już tylko koperta trzecia.
jk


 

2 KOMENTARZE

  1. Po co robić taki zamęt? Mało to gmina ma problemów? A może już nie ma wyjścia i trzeba w taki sposób szukać oszczędności, bo gmina leży na łopatkach? Przez 14 lat zrobić dług z 5 milionów na ponad trzydzieści to trzeba być mistrzem. Żeby jeszcze było widać jakieś efekty. Ludzie uciekają z gminy, bo tutaj nie ma co robić. Ani pracy, ani rozrywki, a ni nawet nie ma gdzie usiąść i wypić kawy. Ale burmistrz i ci co pracują w urzędzie mają się dobrze. Co miesiąc niezłe pieniądze wpływają i jest git.

  2. Należy zadać pytanie czemu ma służyć ta konsolidacja, po co A może komu. Manewry finansowe można robić różne ale ekonomia i tak upomni się o swoje prędzej czy później. Może chodzi o to później.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here