KOMISARZ WYDAŁ POSTANOWIENIE W SPRAWIE REFERENDUM W KĘTRZYNIE

0

     Ryszard Niedziółka po wyborach samorządowych jesienią 2018r został Burmistrzem Kętrzyna, a już na początku tego roku ponad tysiąc mieszkańców podpisało się za referendum ws. jego odwołania.
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu
/ źródło: Internet

        W dniu 29 stycznia 2020 r. Inicjator referendum powiadomił Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz Komisarza Wyborczego w Olsztynie III o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kętrzyn przed upływem kadencji. Jako uzasadnienie wniosku Inicjatorzy wskazali:

  1. Wprowadzenie podwyżki opłat dla mieszkańców, w tym wysokiej i nieuzasadnionej podwyżki opłat za odpady komunalne.

  2. Spowodowanie strat z powodu przegranych spraw sądowych z mieszkańcami miasta oraz wycofanie z sądu sprawy strat w spółce komunalnej.

  3. Niezgodne z interesem mieszkańców zatrudnianie pracowników na stanowiskach w spółkach
    i urzędzie miejskim, brak przeciwdziałania bezrobociu i niskim wynagrodzeniom.

  4. Nieuzasadnione koszty i wydatki na inwestycje.

  5. Zadłużanie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie wczoraj (23.04.2020r. – red) odrzucił wniosek mieszkańców Miasta Kętrzyn, ponieważ nie została zebrana wystarczająca ilość podpisów osób popierających inicjatywę referendalną. Aby referendum mogło odbyć się Grupa Inicjatywna powinna zebrać podpisy poparcia co najmniej 10% mieszkańców Kętrzyna uprawnionych do głosowania.

Jak czytamy w postanowieniu, „liczba mieszkańców Miasta Kętrzyna uprawnionych do głosowania objętych rejestrem wyborców na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 21 762. W związku
z powyższym Inicjator Referendum powinien dla ważności wniosku uzyskać poparcie co najmniej 2 177 uprawnionych do głosowania mieszkańców Miasta Kętrzyn.”

Grupa Inicjatywna przekazała 1 131 prawidłowych podpisów argumentując niedostateczną liczbę głosów poparcia tym, że miała trudności z ich zbieraniem z uwagi na panującą pandemię.

Przypomnijmy, że w wyborach na urząd Burmistrza Kętrzyna w 2018r. Krzysztof Hećman  pokonał swoich konkurentów w osobach Ryszarda Niedziółki i Rafała Rypiny, ale nie zdobył ponad 50% głosów, by móc wygrać w pierwszej turze. Dopiero w drugiej turze Ryszard Niedziółka, uzyskując wsparcie lokalnego PiSu, nieznacznie, bo tylko 370. głosami, pokonał Krzysztofa Hećmana, na którego zagłosowało 5 232 mieszkańców Kętrzyna (Ryszard Niedziółka otrzymał 5602 głosy).

Na postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie odrzucające wniosek mieszkańców Miasta Kętrzyn przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, z tej możliwości Grupa Referendalna prawdopodobnie skorzysta.

red.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here