RIO UNIEWAŻNIA UCHWAŁY FINANSOWE GMINY KORSZE! CO BĘDZIE DALEJ ?

0

Ryszard Ostrowski-Burmistrz Korsz (na zdjęciu) i część radnych chcą wydać obligacje, które będzie trzeba wykupić dopiero w latach 2031-2034. / fot. Archiwum

              Gmina Korsze na koniec 2019r. zadłużona była na ok. 32 miliony złotych i jako jedyna
w województwie warmińsko-mazurskim miała ustalony budżet na rok 2019 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie ( pisaliśmy o tym m.in. Tutaj ).
Burmistrz Korsz, Ryszard Ostrowski, wymyślił sobie, że w tym roku wyemituje obligacje na łączną kwotę 6 milionów złotych.

W grudniu ubiegłego roku Rada Miejska w Korszach podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy Korsze z tytułu pożyczki krótkoterminowej na przejściowy deficyt budżetu
w roku 2019 poprzez restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu (uchwała Tutaj). Za podjęciem uchwały głosowali radni: Andrzej Auguściak, Andrzej Bukiejko, Justyna Kurchan, Wanda Leszczyńska, Andrzej Służała, Andrzej Wankiewicz, Tadeusz Woźniak, Małgorzata Zubek (wyniki głosowania Tutaj).

Z kolei 29 stycznia 2020r. korszeńscy radni przegłosowali uchwałę wyrażającą zgodę na wydanie przez Burmistrza Korsz obligacji na łączną kwotę 6 milionów złotych (uchwała Tutaj). Za wyrażeniem zgody na wydanie obligacji głosowali radni: Andrzej Auguściak, Andrzej Bukiejko, Justyna Kurchan, Wanda Leszczyńska, Andrzej Wankiewicz, Tadeusz Woźniak, Małgorzata Zubek.

Jak czytamy w § 2. ww. uchwały „Celem emisji obligacji w 2020 roku jest sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Korsze w kwocie 1.299.700,18 oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4.700.299,82 zł.

Co ciekawe, jak wynika z uchwały, obligacje miałyby być wykupione przez gminę w latach 2031-2034, czyli wtedy, gdy burmistrzem raczej nie będzie już Ryszard Ostrowski, z pewnością niektórzy pracownicy Urzędu Miejskiego będą już na emeryturze, a rządzić gminą będzie zupełnie inna Rada Miejska. Ot, taki prezent dla przyszłych władz gminy.


        Wykup obligacji zaplanowany jest na lata, kiedy Ryszard Ostrowski będzie już prawdopodobnie na emeryturze

Jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie uchwałami z 16 stycznia 2020r. (uchwała Tutaj) oraz
z 14 lutego 2020r. (uchwała Tutaj) uznała korszeńskie akty prawne za niezgodne z prawem i je unieważniła.

W odpowiedzi Rada Miejska w Korszach postanowiła zaskarżyć obydwie decyzje RIO. W tym celu podjęła uchwały 5 marca 2020r. upoważniając Ryszarda Ostrowskiego – Burmistrza Korsz – do reprezentowania gminy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie (uchwały Tutaj i Tutaj).

Co postanowi sąd? Czy uzna skargi za zasadne? A jeśli nie, to jak zamierza Ryszard Ostrowski, który jest przecież autorem budżetu gminy i który odpowiada za jego realizację, sfinansować zaplanowany deficyt i spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania?
red.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here