GMINA KORSZE – JEDYNA GMINA W WOJEWÓDZTWIE Z BUDŻETEM USTALONYM PRZEZ RIO

0

Urząd Miejski w Korszach/ Archiwum

     „Sytuacja finansowa gminy Korsze jest trudna” – tak kondycję finansową gminy określił na początku roku Ryszard Ostrowski – Burmistrz Korsz (materiał Tutaj). Przypomnijmy, Ryszard Ostrowski zasiada w fotelu burmistrza Korsz nieprzerwanie od 2006 roku.

To, że z finansami gminy nie jest najlepiej potwierdza fakt, że gmina Korsze jest jedyną
w województwie, której budżet na 2019 rok w całości został ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 14 lutego 2019 roku podjęło uchwałę Nr 0102-77/2019 w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019. Wobec czego gospodarka finansowa tej jednostki samorządu terytorialnego w bieżącym roku opiera się na budżecie ustalonym przez Kolegium Izby – informuje Iwona Bendorf-Bundorf – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

RIO na 2019 rok oprócz gminy Korsze ustaliła jeszcze budżet tylko Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Warmińskiemu Związkowi Gmin.

Wskaźnik wynikający z budżetu gminy Korsze na 2019r, który został ustalony przez Kolegium Izby wynosi 11,65%. Oznacza to, iż każda zmiana budżetu dokonana przez Organy gminy Korsze,
w tym w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z art. 240b ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie może przekraczać tego wskaźnika.

Tomasz Dudziak


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here