WOJEWODA WYGASIŁ MANDATY RADNYM RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH. PONOWNE WYBORY ODBĘDĄ SIĘ 31 MARCA 2019r

1
Od 7 czerwca 2021r. gminą Korsze rządzi Wiesław Prusik - zastępca burmistrza/ fot. Urząd Miejski w Korszach/Archiwum
Tomasz Dudziak
Tomasz Dudziak

Wojewoda warmińsko-mazurski zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2019r. wygasił mandaty radnym Rady Miejskiej w Korszach: Justynie Kurchan i Andrzejowi Wankiewiczowi.

– Te osoby nie są już radnymi z dniem opublikowania zarządzenia, a więc z dniem wczorajszym (28.01.2019r.-red.) – poinformowała Bożenna Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody.
Tym samym ww. osoby nie będą mogły już uczestniczyć w najbliższej sesji Rady Miejskiej
w Korszach, zaplanowanej na 31 stycznia 2019r. – dodała rzecznik wojewody.

Równocześnie Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył dzień ponownych wyborów w okręgach 14 i 15 w gminie Korsze na 31 marca 2019r.

Przypomnijmy. Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem w sprawie sygn. akt I Ns 329/18
z dnia 5 grudnia 2018r unieważnił wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października 2018r., w okręgach 14 i 15 w gminie Korsze, przychylając się tym samym do protestów wyborczych złożonych przez Irenę S. i Renatę B. W uzasadnieniu postanowienia sąd stwierdził, iż niewłaściwe sporządzenie spisów wyborczych (przypisanie niektórych miejscowości innym okręgom wyborczym) było kluczową nieprawidłowością, do której doszło na etapie głosowania.

– W ponownych wyborach w okręgach 14 i 15 w gminie Korsze, które wojewoda wyznaczył na 31 marca, mogą wziąć udział tylko te komitety i ci kandydaci, którzy brali udział w wyborach 21 października 2018r. Również komisje będą pracować w takich samych składach, w jakich pracowały w październikowych wyborach – poinformował Piotr Sarnacki, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Powtórzone zostaną też prawdopodobnie wybory w okręgu wyborczym nr 5 w gminie Korsze. Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 grudnia 2018 r. rozpoznał sprawę o sygn. I Ns 348/18 z protestu wyborczego Krzysztofa B. i wydał postanowienie, w którym stwierdził nieważność wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach wyborczych nr 14 i 15, a także w okręgu nr 5 wygaszając tym samym mandat radnej Elżbiety Łotoczko. Informowaliśmy o tym Tutaj

Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie – sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski – w tej sprawie postanowienie nie jest jeszcze prawomocne.

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r. odrzucił wniosek Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Korszach o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r.. Wniosek ten został złożony po terminie
i dlatego podlegał odrzuceniu. Postanowienie w przedmiocie odrzucenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia nie jest jeszcze prawomocne – poinformował rzecznik SO w Olsztynie.

Tomasz Dudziak


Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2019r wraz
z kalendarzem wyborczym

 

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here