ZA CO PŁACI BURMISTRZ KORSZ ?

0

Ryszard Ostrowski – Burmistrz Korsz – wydaje dziesiątki tysięcy złotych płacąc lokalnym mediom/ fot. Archiwum

     Czy ktoś w ostatnich latach widział w lokalnych mediach cokolwiek krytycznego
o działalności Burmistrza Korsz – Ryszarda Ostrowskiego? Nie? Zatem to wspaniale funkcjonująca gmina ? Nic bardziej mylnego ! Gmina tonie w długach, a Ryszard Ostrowski dopiero po ponad dekadzie zasiadania w fotelu burmistrza Korsz przeprowadza termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W czym zatem tkwi „sukces” burmistrza Ryszarda?
Ano w informacji, a dokładnie tylko w dobrej informacji. Przekaz medialny jest taki, że oto Ryszard Ostrowski to dobry gospodarz dbający o gminę z całych sił, koncyliacyjny i wcale nie mściwy.
Lokalne media prześcigają się w peanach na cześć włodarza. A to wywiad w gazecie, a to wypowiedź przed kamerą. Nie wspomnieć o biuletynie gminnym wydawanym za publiczne pieniądze, za który w 2018. roku mieszkańcy zapłacili prawie 7 tysięcy złotych i są to koszty samego wydruku (z pewnością redaktor naczelny i równocześnie redaktor naczelny lokalnego tygodnika, nie robił tego za darmo).

Próbowaliśmy od Ryszarda Ostrowskiego dowiedzieć się, ile pieniędzy rocznie wydaje na media, ale okazało się, że jest to niemożliwe. Kilkumiesięczne próby spełzły na niczym. Zapomniał jednak dzielny burmistrz, że od tego roku zobowiązany jest corocznie do końca maja przedstawić raport o stanie gminy za rok poprzedni.

I tak oto wyczytamy na stronie 11. raportu, że „ na promocję gminy w 2018 r. wydano 70 579,61 zł, które przeznaczono na zakup nagród, medali, statuetek, dyplomów, pucharów, innych nagród
z okazji: III Turnieju Karate o puchar Burmistrza Korsz, zawodów wędkarskich, IX wojewódzkiego konkursu wokalnego o puchar Burmistrza Korsz „Mazurski Słowik”, Dni Korsz, dożynek gminnych, wigilii gminnej, Mikołajek, przeglądu kolęd i pastorałek, pierwszej edycji Korszeńskiej Ligii Halowej. Dokonano zakupu baneru reklamowego z herbem Gminy Korsze, flag Gminy Korsze, odznak, materiałów z nadrukiem herbu Gminy Korsze, reklamy w „Tygodniku Kętrzyńskim”, publikacje materiałów informacyjnych dotyczących Gminy Korsze w „Życiu Kętrzyna”, druk biuletynu „Twoja Gmina Korsze”, realizacja materiałów filmowych „Majówka z grochówką”, usługa cateringowa dla zaproszonych gości w ramach obchodów Dni Korsz. Film reklamowy dotyczący „Dnia Pamięci Kresowej”.”

Z kolei na kolejnej stronie czytamy: „ Gmina w 2018 r. wydawała biuletyn informacyjny „Twoja Gmina Korsze”, którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 6.733,80 zł oraz nie przynosiło dodatkowych wpływów (w biuletynie nie były zamieszczane płatne reklamy). Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu zlecone przez gminę wiązały się
z kosztami w kwocie 62 669,89 zł (w prasie: N
Media „Tygodnik Kętrzyński” 21 400 zł., Studio Wydawnicze Genowefa Tomczak „Życie Kętrzyna” 5 650 zł, Grupa WM „Gazeta w Kętrzynie” 4 931,39 zł. W telewizji: Telewizja Mazurska Ewa Szyszkowska 22 078,50 zł, Spółdzielnia Socjalna Sukces (wydawca Telewizji KTV5-red.) 8 610 zł).

Zastanawia zasadność wydawania pieniędzy z miejskiej kasy na reklamę, filmy reklamowe
i ogłoszenia, bowiem Gmina Korsze wydawała dotychczas biuletyn „Twoja Gmina Korsze”,
w którym mogła przecież zamieszczać ogłoszenia za darmo.
Ponadto, Gmina posiada profesjonalną kamerę oraz odpowiednie oprogramowanie i nie raz nagrywane były sesje Rady Miejskiej lub inne materiały. Dlaczego by nie nagrywać materiałów filmowych z imprez organizowanych przez samorząd, czy też informacji o działaniach jst własnym sumptem oszczędzając „grube” tysiące złotych ?

Wracając jednak do już wydanych pieniędzy na ogłoszenia, to o ile w prasie lokalnej prawdopodobnie takie ogłoszenia ukazywały się, to raczej trudno było zauważyć w minionym roku ogłoszenia w lokalnych telewizjach.

A propos wspomnianych telewizji.
Jak czytamy w raporcie, jednemu z podmiotów w 2018. roku Gmina wypłaciła 22. 078, 50zł.

Natomiast drugi podmiot otrzymał 8. 610,00 zł. i jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, taką kwotę
z gminnej kasy Ryszard Ostrowski wypłacił za usługi w okresie od września do grudnia 2018r. !
Ten sam podmiot zresztą, jak wynika z informacji przekazanej nam przez Piotra Sarnackiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, otrzymał niemałe wynagrodzenie za realizację materiału wyborczego zleconego przez Komitet Wyborczy, z którego kandydował na burmistrza Korsz Ryszard Ostrowski w ostatnich wyborach samorządowych.

Jak się okazuje, wspomniany wydawca lokalnych mediów od października 2018r (po rezygnacji poprzedniego prezesa i redaktora naczelnego telewizji – red.) prawdopodobnie funkcjonuje niezgodnie z prawem. W związku z czym sąd podjął kroki zmierzające do jego likwidacji.
Jak informuje Agnieszka Żegarska – rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie – na mocy zarządzenia z dnia 16 maja 2019 r. wezwano uczestnika postępowania do złożenia wniosku o wpis informacji o likwidacji oraz danych likwidatora (…). Uczestnikowi został zakreślony siedmiodniowy termin na wykonanie wezwania pod rygorem wymierzenia grzywny w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych.

Jakby tego było mało, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już w lutym tego roku wszczęła procedurę odbioru koncesji na nadawanie podmiotowi programu telewizyjnego.
W związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie (Koncesjonariusz – red.) obecnie zostanie zawiadomiony o zakończeniu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji – informuje Teresa Brykczyńska, Rzecznik Prasowy KRRiT w piśmie skierowanym do nas 24 maja 2019r.

       Działalność jednostki samorządu terytorialnego jest bardzo ważna dla społeczności ją zamieszkującej. Wydarzenia ważkie dla lokalnej społeczności dostrzegą każde media i dokonają ich przekazu. I wcale nie trzeba płacić za takie materiały medialne, a zaoszczędzone pieniądze można wydać tam, gdzie faktycznie jest taka potrzeba.

Paradoksalnie, brak jakiegokolwiek krytycznego postrzegania działalności samorządów przez lokalne media może wyrządzić szkodę rządzącym samorządowcom i przynieść odwrotny skutek od, prawdopodobnie, zamierzonego.

red.


Raport o stanie Gminy Korsze za rok 2018 Tutaj

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here